A recepttár.hu 2020 receptversenyének hivatalos játékszabálya

 1. A Játék Szervezője
 2. A nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11.), mint a Játékot meghirdető magazinok kiadója és a recepttar.hu üzemeltetője (a továbbiakban: "Szervező").

 3. A Játékban résztvevő személyek
 4. A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. 8:1. § (1) 2. bekezdés szerinti hozzátartozói.

 5. A Játék időtartama
 6. A Játék 2020. február 1-én kezdődik és 2021. január 31-e éjfélig tart.

 7. A Játék menete
  1. Játékleírás
  2. A Játék leírása a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltetett receptar.hu weboldalon található meg, illetve az alábbi lapokban:

   Blikk Extra Receptek12020.01.17
   Blikk Extra Receptek22020.03.06
   Blikk Extra Receptek32020.05.08
   Blikk Extra Receptek42020.07.10.
   Blikk Extra Receptek52020.09.11
   Blikk Extra Receptek62020.11.13
   Blikk Nők Konyha22020.01.28
   Blikk Nők Konyha32020.03.03
   Blikk Nők Konyha42020.03.31
   Blikk Nők Konyha5-62020.05.19
   Blikk Nők Konyha72020.06.30
   Blikk Nők Konyha82020.08.04
   Blikk Nők Konyha92020.09.01
   Blikk Nők Konyha102020.10.06
   Blikk Nők Konyha112020.11.03
   Blikk Nők Konyha12-12019.12.01
   Kiskegyed Konyhája22020.01.31
   Kiskegyed Konyhája32020.03.06
   Kiskegyed Konyhája42020.04.03
   Kiskegyed Konyhája5-62020.05.15
   Kiskegyed Konyhája72020.07.03
   Kiskegyed Konyhája82020.07.31
   Kiskegyed Konyhája92020.09.04
   Kiskegyed Konyhája102020.10.02
   Kiskegyed Konyhája112020.11.06
   Kiskegyed Konyhája12-12020.12.04
   Kiskegyed Recepttár12020.02.07
   Kiskegyed Recepttár22020.04.03
   Kiskegyed Recepttár32020.06.12
   Kiskegyed Recepttár42020.08.07
   Kiskegyed Recepttár52020.10.09
   Kiskegyed Recepttár62020.12.04

   A pályázat lényege, hogy a pályázók által készített és feltöltött fotókból, receptekből a zsűri havonta kiválasztja a két legjobban sikerült pályázatot, amelyek feltöltői 1-1 ajándékcsomagot nyernek.

   Szabályos pályázatnak minősül a www.recepttar.hu/receptverseny aloldalon található regisztrációs adatlap pontos kitöltése, az ételfotó és a hozzá tartozó leírás utasításoknak megfelelő feltöltése.

   A pályázatok Kiadóhoz való beérkezési határideje: folyamatosan, 2021. január 31-ig.

   Pályázó a jelen Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa feltöltött fényképeket, receptet Szervezők díjmentesen felhasználják a Szervező által kiadott kiadványokban, továbbá felhasználják a pályázat lebonyolítása, kommunikációja, dokumentálása céljára. Pályázó, a jelen Játékban való részvétellel egyúttal igazolja, hogy a beküldött kép jogaival kizárólagosan rendelkezik.

   Egy játékos korlátlan számú pályázatot küldhet be. A nyereményadót a szervezők fizetik. Hivatalos játékszabály a weboldalon található.

  3. Nyeremények / eredményhirdetés
  4. A pályázók közül szakmai zsűrink által havonta kiválasztásra kerül a 2 legjobb recept és a legszebb ételfotó, melyek készítői 1-1 ajándékcsomagot kapnak. A kiválasztás az alábbi időpontokban történik:

   2020.03.05. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.04.06. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.05.06. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.06.04. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.07.06. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.08.06. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.09.04. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.10.05. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.11.05. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2020.12.04. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2021.01.06. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   2021.02.04. 2 db 30.000,- Ft értékű Delimano konyhai eszközöket tartalmazó ajándékcsomag

   Az eredményhirdetés helyszíne: Ringier Axel Springer székház, 1122 Budapest, Városmajor u. 11.

   A Szervezők a nyertesek értesítését a Játékos által a játékfelületen megadott telefonszámon és postacímen kísérlik meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adják meg.

   A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
   Amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult.

 8. Vegyes rendelkezések
 9. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím), valamint a résztvevők által feltöltött fényképeket, recepteket az érdekeltségükbe tartozó kiadványokban való megjelentetésre és a cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját, receptjét a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A nyertes neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben adja meg. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

  Az adatok feldolgozását a Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást az adataik kezeléséről.

  Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő címen:

  Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Marketing osztály 1122 Budapest, Városmajor u. 11. vagy e-mailen az adatkezelo@ringieraxelspringer.hu címen.

  A Szervezők fenntartják a játékszabályzat változtatásának jogát.

 10. A résztvevő által tett nyilatkozatok
 11. A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

  Hozzájárulok, hogy a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó társaságok fotómat, receptemet az általuk gondozott kiadványokban, honlapokon közzétegyék, és tudomásul veszem, hogy az általam feltöltött fotóért, receptekért semmilyen díjazás nem illet meg, azokat önkéntesen és ingyenesen a játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátottam a Szervező rendelkezésére.

  Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

  Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail-címemre. A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.